aktualizováno: 15.04.2024 11:04:07 

Křetínské modelové železniční klubíčko

Vítejte v sekci

Život na kolejišti.

 

 

      Tuto stránku jsme zřídili pro informaci návštěvníků našeho webu, co se děje či jaký je provoz na kolejišti. Najdete zde různé fotografie z kolejiště, zachycující jízdy vlaků, různých aranžmá života lidí apod.

 

 

Malá bažinka na řece Čeřance.

Malý houbařský areál....

Dokončená (snad již) turistická základna u Mlýnského rybníka.

 

Začalo léto a s ním i turistická sezóna...

... hostinec "U Lípy" má plno strávníků...

Za to turistická ubytovna "U mlejna" v tuto dobu zeje prázdnotou.

Taktéž penzion "U mlejna" je naplněn hladovějícími turisty.

Před starobylou lisovnou oleje a mlýnem již čekají další zvědavci na prohlídku.

I stoly na nádvoří hradu se plní turisty.

A doprava....

 Nová posila v osobní dopravě na trati Chudím - Veselka: T 435 se dvěma malými  Balmy.

 

Horká novinka fy Tillig - patrové vozy  ČSD na našem kolejišti. Osobní vlak na cestě do Čeřan.

Pravidelná zastávka pod Chudštejnem.

A níže už na cestě zpět.

A nezapomenout na pracující z pily!

A jsme opět doma.

Naše 556.0506 se vrací strojně z Malešova pro další nákladní vlak do Chudína.

 

O něco později je již náš Štokr s nákladním expresem na cestě do Malešova.

Průjezd zastávkou Chudštejn.

Podél řeky Čeřanky do stanice Plná pod Chudštejnem.

Na jednokolejné trati to není jednoduché. I nákladní expres musí občas čekat na protijedoucí vlak.

 

Motorová jednotka DR - Delfín jako MEx vjíždí do stanice Planá pod Chudštejnem,...

...míjí čekající manipulační vlak,...

... na cestě do Chudína překonává po mostě řeku Čeřanku, ...

... soutěskou do tunelu pod hradem Chudštejnem, ...

... a průjezdem zastávkou Chudštejn, ...

... vjíždí do stanice Chudín. Na sousední 2. koleji čeká na jeho vjezd rychlík z Malešova.

Úvrať je provedena na 1. koleji, která nemá nástupiště. To obsadil rychlík z Malešova a Čeřan jedoucí za MEx-em dál do Berlic.

 MEx opouští stanici Chudín.

Spešný vlak Chudín - Čeřany právě opouští stanici Chudín a vydává se na svoji pouť údolím řeky Čeřanky.

Spěšný vlak právě projíždí nejkratším tunelem na trati do Čeřan.

Spěšný vlak překonává jeden z mnoha mostů přes řeku Čeřanku.

Spěšný vlak projíždí zastávku pod mohutným hradem Chudštejn.

Spěšný vlak opouští zastávku Chudštejn a vjíždí do tunelu pod hradem.

Spěšný vlak do Čeřan v údolí pod hradem Chudštejn.

Spěšný vlak vjíždí do stanice Planá pod Chudštejnem.

Spěšný vlak zastavil ve stanici Planá pod Chudštejnem.

Spěšný vlak opouští stanici Planá pod Chudštejnem míří dál podél řeky Čeřanky k Čeřanům.

 

Parní osobní vlak do Čeřan v čele se 464.2 se rozjíždí ze stanice Chudín.

Povinná zastávka pro turisty pod hradem.

Pohled přes peřeje řeky Čeřanky (pro turisty jedno z lákadel) na průjezd vlaku po jednom z mostů přes řeku.

Ostré křižování ve stanici Planá se spěšným vlakem vracejícím se z Čeřan.

 

 

Nákladní expres míří dál k Chudínu.

Nákladní expres pod hradem Chudštejn na stejnojmenné zastávce.

Nákladní expres vjíždí do stanice Chudín.

Motorový osobná vlak na Veselku v největším stoupání po mostě přes říčku Úskalu k jeho vrcholu.

Motorový osobní vlak přejíždí ocelový most nad vesnicí Stará Huť a blíží se ke stejnojmenné zastávce.

Motorový osobní vlak přijel do stanice Veselka.

Nákladní vlak do Malešova opouští Chudín.

Pro Zamračenou nejsou oblouky ve stoupání lehkou záležitostí.

 Malý oddych při průjezdu stanicí Planá.